دستگاه‌های پخ زن دستی

در این گروه از محصولات، نیرو محرکه دستگاه توسط کاربر تامین می شود.
بدین صورت که کاربر با هل دادن قطعه در نمونه های ثابت و با هل دادن دستگاه روی قطعه در نمونه پرتابل انجام می شود.
با کلیک روی هر محصول می توانید اطلاعات بیشتر از آن را بدست آورید.

نمایش دادن همه 8 نتیجه