دستگاه‌های پخ زن اتوماتیک

این گروه ماشین آلان روی قطعه نصب شده و به صورت اتوماتیک عملات پخ زنی را انجام می دهند.

Showing all 2 results