Skip to main content

پیشتاز کلیپ اولین تولید کننده کلیپ و دستگاه های کلیپ زن در ایران

پیشتاز کلیپ ایران مفتخر است که پس از جلب نظر صاحبان صنایع فرآورده های گوشتی، سوسیس و کالباس و واحدهای بسته بندی گوشت ومرغ و با تشویق و حمایت آنها پا به عرصه های جهانی نهاده ایم.

بعد از ۲۵ سال تلاش بی وقفه امروز سبدی از محصولات تکامل را یافته را در اختیار مشتریان قرارداده ایم، همچنانکه که همگام با صنعت گران بنام دنیا حرکت کرده ایم.
پیشتاز کلیپ امروز با تولید انواع کلیپ زن های دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک و همچنین تولید کلیپ در سایز های گوناگون در خدمت مشتریان داخل و خارج از کشور هستیم.
محصولات ما امروز علاوه بر در بر داشتن ۸۰ درصد بازار داخل به کشورهای تاجیکستان، عراق، ترکمنستان، سوریه، افغانستان و برخی دیگر از کشور های حوزه خاورمیانه نیز صادر میشود.